Velká školní encyklopedie ve slovenštině

31. 10. 2007 

Velká školní encyklopedie ve slovenštině

V návaznosti na velký projekt realizovaný právě před rokem, jsme byli požádání o kompletaci encyklopedie také ve slovenské verzi. Jednalo se opět o 3 plná DVD-ROM, aktualizaci aplikace a instalace pro korektní fungování pod Windows Vista a rovněž kompletní testování. Průvodce instalací umožňuje buď nechat všechna data na DVD nebo provést tzv. maximální instalaci, kdy jsou všechna data zkopírována na pevný disk a DVD již nejsou k provozu potřeba. Encyklopedie je určena pro děti od 9 do 16 let, ale informace v ní najdou i dospělí, protože látka je probírána velmi zajímavě a je doplněna řadou pokusů a názorných příkladů. Najdete zde tyto předměty - Matematika, Přírodověda, Fyzika, Biologie, Chemie, Zeměpis a Dějepis a to vždy v několika úrovních.

Hlavní témata

 • Matematika: Přirozená čísla, Písemné výpočty, Zlomky a desetinná čísla, Celá čísla, Rovinné obrazce, Kvádry, Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti, Obsah mnohoúhelníků, Hranoly.
 • Přírodověda: Vzduch, Voda na Zemi, Horniny, nerosty, půdy, Fauna a flóra, Člověk a prostředí, Krajina a její reliéf, Fyzika atmosféry a klima, Voda na Zemi, Půdy a horniny, Fytogeografie a zoogeografie, Člověk a jeho prostředí.
 • Biologie: Organizace života, Svět rostlin, Funkce živočišných organismů a prostředí, Životní funkce živočichů
 • Fyzika: Způsoby získávání informací, Světlo. Optická zobrazení, Síly a jejich účinky, Práce, výkon, mechanická energie, Částicová stavba látek, Přeměny energie při tepelných dějích, Elektrické pole, Obvody stejnosměrného proudu, Magnetické pole, Výroba a přenos elektrické energie
 • Chemie: Látky a jejich přeměna, Atomy a molekuly, Vodné roztoky, Kyseliny a hydroxidy, Soli, Nerostné látky
 • Matematika: Racionální čísla, Procentový počet, Algebraické výrazy, Funkce, Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, Souměrnost, Úhly v kružnici, Mocniny, Odmocniny, Algebraické výrazy, Lineární funkce, Pythagorova věta, Kružnice a kruh. Pravidelný mnohoúhelník, Mnohostěny
 • Zeměpis: Planeta Země, Na povrchu a pod povrchem, Afrika, Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Oceánie a Antarktida
 • Dějepis: Dějiny a jejich zkoumání, Prehistorie, Starověk

Encyklopedie v číslech

 • Multimediálních obrazovek: 10 338
 • Obrázků: 13 372
 • Interaktivních úloh: 4 579
 • Videí a animací: 1 055
 • Zvukových nahrávek: 4 542

Screenshoty

velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-000.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-001.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-002.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-003.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-004.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-005.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-006.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-007.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-008.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-009.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-010.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-011.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-012.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-013.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-014.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-015.png

Služby

Projekt je ukázkou těchto nabízených služeb:

Hromadné zpracování dat Tvorba instalací Lokalizace aplikací a dat

Příbuzné projekty (Hromadné zpracování dat)

Anopress TxtToXml Konvertor 2019 ČSRES web 2019 Anopress IT web 2019 Magazín iDomo web 2019 AUDREY Simona 2018 Prometheus Testové úlohy z fyziky Jednoduše a rychle nastartuji vaše GDPR AUDREY Vyhodnocení docházek 2018 AUDREY FTP Downloader 2018 AUDREY SQL Transformer 2018 (FREEWARE) AUDREY EDITA Pojištění 2017, edice pro Generali Pojišťovnu AUDREY Glyph Manager 2017 (FREEWARE) AUDREY EDITA Pojištění 2016 (Pilotní verze) Aktualizace Anopress aplikací 2016 AUDREY Glyph Manager 2016 (FREEWARE) Viktor 2016 Sbírka úloh z fyziky pro SŠ 2016 IKEA Sklad 2016 IKEA Sklad 2016 webová aplikace Pronájem vánočních stromků web 2015 AUDREY Web Data Manager 2015 AUDREY software web 2015 Vyleštěné auto web 2015 Lucie Pítrová web 2015 Pozemky Brandýsek web 2015 Nářadí Kušnír web 2015 Irena MAIL 2014 Pronájem stromků web 2014 Vyleštěné auto - firemní web 2014 TEVA Brněnské onkologické dny 2014 - prezentační USB Conditio humana - Intranet 2013 Conditio humana - web občanského sdružení 2013 Anopress Data Convertor 2012 Media Information Studio 2012 Aplikace a projekty pro Anopress IT (2004-2011) Web pro Moderní dějiny a multikulturní společnost Anopress PDF Manager 2011 Anopress Data Studio 2011 Web Articles Downloader 2011 Web Edice VNPČP Anopress XML Descriptor 2011 Anopress Mutace Duplicity 2011 Edice VNPČP Hudební svět pro děti AUDREY Evidence projektových plateb 2010 Zpracování jazykových dat pro LANGMaster 6 Redakční systém Květinový ateliér 2010 Katalog snubních prstenů 2010 Zpracování jazykových dat pro LANGMaster 5 Edice VNPČP (Pilotní verze 2009) AUDREY software web 2009 Lucie Pítrová - prezentační CD-ROM Anopress Data Studio 2009 ČESKO - Ottův historický atlas na CD-ROM Ottova encyklopedie Česká republika 2008 na CD-ROM Příklady dobré praxe pro gymnázia na DVD-ROM Zpracování jazykových dat pro LANGMaster 2 Enterprise Information System 2008 Anopress Bohemia Duplicity Informační servis Anopress 2008 Ottův Redakční systém 2007 Návrh a programování Excel dotazníků pro Czech Invest a Creditinfo CR Anopress Office aplikace 1 Příprava speciální edice produktů LANGMaster Zábavná ŠKOLA LANGMaster Velká školní encyklopedie Lokalizace systému eduROM do slovenštiny 3 Ottova encyklopedie Česká republika na CD-ROM Ottova všeobecná encyklopédia na CD-ROM Lokalizace systému eduROM do slovenštiny 2 Sbírka úloh z fyziky pro střední školy Informační servis Anopress 2005 Web & Design pro Kosmetický salón Marie Redakční systém Kartografie Praha 1.5 Web & Design pro vizážistku Petru Šestákovou Lokalizace systému eduROM do slovenštiny 1 Prověrky z fyziky pro základní školy Světový atlas vína Encyklopedie sportu Zpracování obchodní databáze pro Kartografii Praha Redakční systém Kartografie Praha 1.0 Encyklopedie světové architektury