Velká školní encyklopedie ve slovenštině

31. 10. 2007 

Velká školní encyklopedie ve slovenštině

V návaznosti na velký projekt realizovaný právě před rokem, jsme byli požádání o kompletaci encyklopedie také ve slovenské verzi. Jednalo se opět o 3 plná DVD-ROM, aktualizaci aplikace a instalace pro korektní fungování pod Windows Vista a rovněž kompletní testování. Průvodce instalací umožňuje buď nechat všechna data na DVD nebo provést tzv. maximální instalaci, kdy jsou všechna data zkopírována na pevný disk a DVD již nejsou k provozu potřeba. Encyklopedie je určena pro děti od 9 do 16 let, ale informace v ní najdou i dospělí, protože látka je probírána velmi zajímavě a je doplněna řadou pokusů a názorných příkladů. Najdete zde tyto předměty - Matematika, Přírodověda, Fyzika, Biologie, Chemie, Zeměpis a Dějepis a to vždy v několika úrovních.

Hlavní témata

 • Matematika: Přirozená čísla, Písemné výpočty, Zlomky a desetinná čísla, Celá čísla, Rovinné obrazce, Kvádry, Mnohoúhelníky a jejich vlastnosti, Obsah mnohoúhelníků, Hranoly.
 • Přírodověda: Vzduch, Voda na Zemi, Horniny, nerosty, půdy, Fauna a flóra, Člověk a prostředí, Krajina a její reliéf, Fyzika atmosféry a klima, Voda na Zemi, Půdy a horniny, Fytogeografie a zoogeografie, Člověk a jeho prostředí.
 • Biologie: Organizace života, Svět rostlin, Funkce živočišných organismů a prostředí, Životní funkce živočichů
 • Fyzika: Způsoby získávání informací, Světlo. Optická zobrazení, Síly a jejich účinky, Práce, výkon, mechanická energie, Částicová stavba látek, Přeměny energie při tepelných dějích, Elektrické pole, Obvody stejnosměrného proudu, Magnetické pole, Výroba a přenos elektrické energie
 • Chemie: Látky a jejich přeměna, Atomy a molekuly, Vodné roztoky, Kyseliny a hydroxidy, Soli, Nerostné látky
 • Matematika: Racionální čísla, Procentový počet, Algebraické výrazy, Funkce, Lineární rovnice a nerovnice o jedné neznámé, Souměrnost, Úhly v kružnici, Mocniny, Odmocniny, Algebraické výrazy, Lineární funkce, Pythagorova věta, Kružnice a kruh. Pravidelný mnohoúhelník, Mnohostěny
 • Zeměpis: Planeta Země, Na povrchu a pod povrchem, Afrika, Severní a Jižní Amerika, Austrálie, Oceánie a Antarktida
 • Dějepis: Dějiny a jejich zkoumání, Prehistorie, Starověk

Encyklopedie v číslech

 • Multimediálních obrazovek: 10 338
 • Obrázků: 13 372
 • Interaktivních úloh: 4 579
 • Videí a animací: 1 055
 • Zvukových nahrávek: 4 542

Screenshoty

velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-000.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-001.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-002.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-003.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-004.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-005.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-006.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-007.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-008.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-009.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-010.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-011.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-012.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-013.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-014.png velka-skolni-encyklopedie-ve-slovenstine-015.png

Služby

Projekt je ukázkou těchto nabízených služeb:

Hromadné zpracování dat Tvorba instalací Lokalizace aplikací a dat

Příbuzné projekty (Hromadné zpracování dat)

IKEA Sklad 2018, edice 2019
IKEA Sklad 2018
HRAL Evidence 2019
Evidence 2019
Anopress TxtToXml Konvertor 2019
XML konvertor
ČSRES web 2019
ČSRES web 2019
Anopress IT web 2019
Anopress web '19
Magazín iDomo web 2019
iDomo 2019
AUDREY Simona 2018
Simona 2018
Prometheus Testové úlohy z fyziky
Testové úlohy
Jednoduše a rychle nastartuji vaše GDPR
Pomáhám s GDPR
AUDREY Vyhodnocení docházek 2018
Docházky 2018
AUDREY FTP Downloader 2018
Downloader 2018
AUDREY SQL Transformer 2018 (FREEWARE)
SQL Transformer
AUDREY EDITA Pojištění 2017, edice pro Generali Pojišťovnu
EDITA Pojištění 2017
AUDREY Glyph Manager 2017 (FREEWARE)
Glyph Manager
AUDREY EDITA Pojištění 2016 (Pilotní verze)
Edita Pojištění '16
Aktualizace Anopress aplikací 2016
Anopress IT 2016
AUDREY Glyph Manager 2016 (FREEWARE)
Glyph Manager
Viktor 2016
Viktor 2016
Sbírka úloh z fyziky pro SŠ 2016
Sbírka fyzika 2016
IKEA Sklad 2016
IKEA Sklad 2016
IKEA Sklad 2016 webová aplikace
IKEA Sklad web
Pronájem vánočních stromků web 2015
Stromky 2015
AUDREY Web Data Manager 2015
WDM 2015
AUDREY software web 2015
AUDREY web 2015
Vyleštěné auto web 2015
Vyleštěné auto 2
Lucie Pítrová web 2015
Lucie P. web 2015
Pozemky Brandýsek web 2015
Brandýsek web
Nářadí Kušnír web 2015
Nářadí Kušnír
Irena MAIL 2014
Irena MAIL 2014
Pronájem stromků web 2014
Pronájem stromků
Vyleštěné auto - firemní web 2014
Vyleštěné auto
TEVA Brněnské onkologické dny 2014 - prezentační USB
TEVA Bod 2014
Conditio humana - Intranet 2013
Intranet CH 2013
Conditio humana - web občanského sdružení 2013
Conditio humana
Anopress Data Convertor 2012
ADC 2012
Media Information Studio 2012
Newton MIS 2012